پذیرش

تحلیل و گزارش واخبار

مدیریت سرمایه

معاملات

آشنایی با بورس و فعالیت در آن می تواند در زندگی اقتصادی مردم و فعالين اقتصادي بسیار موثر باشد. بورس امکان هرآنچه را که برای سرمایه گذاری های بزرگ لازم است فراهم آورده و علاوه بر نظارت دقیق بر فعالیت های این مراکز مطابق قانون، مدافع حقوق سرمایه گذاران می باشد. عدم آگاهی کافی سهامداران جدید از قوانین و راه های سرمایه گذاری موجب گشته تا خرید و فروش های هیجانی و بدون توجیه علمی و اقتصادی افزایش یابد و روند معاملات بازار از حالت متعادل فاصله گیرد. در همین راستا کارگزاری ساوآفرین با بکارگیری کادر مجرب، فعالان با تجربه بازار سرمایه و همچنین همکاری دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی اقدام به راه اندازی واحد آموزش و برگزاری جلسات نموده، و چشم انداز بلند مدت خود را مبتنی بر محوریت آموزش قرار داده است. امید است تا با یاری خداوند متعال و مساعدت همراهان همیشگی مجموعه نیل به این اهداف والا که موجبات رونق اقتصاد کشور را فراهم می سازد، میسر گردد.

 
 
-->

نظرسنجی

ساوآفرین